NYSE: AEM 45.92
-0.13 -0.28%
Volume: 1,454,178
July 24, 2017
TSX: AEM 57.40
+0.00 +0%
Volume: 537,600
July 24, 2017
Gold: 1,253.19
-2.81 -0.22%
Volume:
July 25, 2017