NYSE: AEM 41,14
+0,25 +0,61%
Volume: 724 162
mai 24, 2019
TSX: AEM 55,32
+0,10 +0,18%
Volume: 11 964
mai 27, 2019
Gold: 1 283,00
-1,80 -0,14%
Volume:
mai 24, 2019