NYSE: AEM 52,10
+0,45 +0,87%
Volume: 1 629 714
mai 17, 2022
TSX: AEM 66,74
+0,36 +0,54%
Volume: 901 275
mai 17, 2022
Gold: 1 813,50
+6,10 +0,34%
Volume: 335
mai 16, 2022