NYSE: AEM 45.54
-0.01 -0.02%
Volume: 1,019,619
July 18, 2018
TSX: AEM 59.90
-0.19 -0.32%
Volume: 523,132
July 18, 2018
Gold: 1,227.50
-0.43 -0.04%
Volume:
July 18, 2018

Kittila

Kittila, Finland